O permakultuře


Permakultura vznikla zkratkou dvou slov – permanent agriculture (permanentní zemědělství). Permakultura je o navrhování trvale udržitelných lidských sídel. Je to přístup k životu, založený na etickém využívání krajiny, který kombinuje mikroklima, rostliny, zvířata, půdu, vodní hospodářství, struktury a lidské potřeby do vzájemně komplexně spolupracujících, produktivních komunit (Bill Mollison, Úvod do permakultury, 1991).
Troufám si říct, že permakultura není jen hospodaření s přírodou, ale jakmile poznáte její kouzlo a propadnete mu, žijete tím, žijete s přírodou, lehce, bez stresu, čerpáte sílu z přírody, cítíte její energii. Permakultura v sobě spojuje krásu a užitkovost, funguje na principu přírodních zákonů. Bez chemie, bez rytí, bez stříhání stromů, bez otrocké práce den co den. Je kladen důraz na pestrost a jedlost. Jednotlivé druhy dřevin mají plody v různou dobu, různé druhy plodů mají různou skladovatelnost a cílem je zajistit vhodným výběrem druhů ovoce po celý rok. K tomu zelenina, ořechy, byliny, ... Pestrost druhů rostlin a živočichů zajistí také to, že se žádný druh nepřemnoží a nezpůsobuje pak velké škody. Každá zahrada potřebuje jak rostliny, tak živočichy. Vše je harmonicky sladěno, aby společenství fungovala tak jako v přírodě. Každý tvoreček má svou úlohu a jako celek vše skvěle funguje.

- obrázek z knihy Jaroslava Svobody, Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku