Jak probíhá spolupráce


Před první konzultací posílám e-mailem zákazníkovi seznam přání k vyplnění. Slouží k tomu, aby zákazník, případně celá rodina, začala přemýšlet o tom, jakou zahradu si přejí, co od ní očekávají.
Po úvodní konzultaci a zjištění přání zákazníka vyměřím pozemek a stávající dřeviny, případně další prvky na zahradě/či části, kterou si zákazník přeje řešit. Vyměřím zóny Svatého Jiří a zjistím další potřebné údaje pro designování. Pokud se dohodneme na spolupráci, podepíšeme smlouvu a na důkaz stvrzení spolupráce inkasuji nevratnou zálohu 1.000 Kč.
V klidu domova a po důkladné rozvaze navrhnu požadované prvky, stromové a keřové patro. Zákazník obdrží plánek - náčrt s popisem druhů k prostudování a připomínkám. Připojuji také textovou studii s popisem vybraných druhů, eventuelně s přibližným rozpočtem. Následuje další konzultace k plánku. V této fázi požaduji zálohu 50% z celkové dohodnuté ceny projektu. Po doladění a případném doplnění dalších prvků dopracuji projekt. Na přání zákazníka i včetně trvalkové podsadby.
Projekt obsahuje:

  • ručně malovaný, barevný plán
  • podrobnou textovou studii
  • osazovací plán
  • vytyčovací plán
  • časový harmonogram a odhad ceny realizace po položkách.

  • Pokud si zákazník přeje realizovat projekt sám nebo za pomoci jiného realizátora, projekt je tomu přizpůsoben.