Rodinné centrum Zaječice u Pyšel, 2012


Projekt, který byl navržen pro rodinné centrum z podnětu alternativně smýšlejících a mě sympatických lidiček k oživení části zahrady před domem. Navrhla jsem spoustu ostrůvků dřevin a mezi nimi cestičky z různých materiálů. Uprostřed kopec se svídou a pod ní tunely z vrbového proutí. Dřeviny a aktivity dětí měly tuto část zahrady oživit a rozjasnit. Bohužel majitel pozemku, který prostory rodinnému centru pronajímá, byl zcela jiného názoru a přál si zachovat tuto část tak, jak je (viz. foto ve studii). Ikdyž se tento projekt nebude realizovat, dávám k nahlédnutí pro představu, jak by se mohla smutná a stinná část proměnit a získat zcela jinou energii.